Misyon / Vizyon

Misyonumuz

Misyonumuz

Granitaş, öncelikle granit olmak üzere, inşaat ve dekorasyon işlerinde kullanılan tüm doğal taşları üretmek ve uluslararası ticaretini yapmak suretiyle, kazanç sağlamak için kurulmuştur.

Sanayi, madencilik ve ticaret alanlarında üstlendiği bütün işleri, meslek ve toplum etiğinin tüm gerekleri çerçevesinde yürütmek, Granitaş'ın temel iş anlayışıdır. Bu anlayışla Granitaş, çalışmalarını, faaliyette bulunduğu ülkelerin ve toplumların kanunlarına, kurallarına ve geleneklerine uyumlu düzeyde yürütmeye özen göstermektedir. Çalışanlarıyla birlikte, toplumsal ve kamusal yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmeye önemle dikkat etmektedir.

 Granitaş, iç ve dış pazarlara sunduğu ürünlerinde ve hizmetlerinde, müşteri tatminini ön planda tutmaktadır. Kalite ve fiyat dengesinde, müşteri beklentilerini eksiksiz yerine getirmeyi temel sorumluluğu olarak benimsemektedir. Granitaş müşterilerini, var oluşunun nedeni addetmektedir. Bu anlayışla, bütün elemanları tarafından müşterilerine çok özel değer verilmesini öncelikli şirket koşulu olarak tanımlamaktadır.

Granitaş, faaliyet konularında kullanılan ileri teknolojiler ile çalışmaya özen göstermektedir. Bu düşünceyle, doğal taş işleme teknolojisi ile doğal taş madenciliğinin dünyadaki gelişimini yakından izlemekte, ve gelişmeleri uygulamalarına sür'atle yansıtmaktadır. Böylece, müşterilerine en iyi ürünü, en uygun zamanda, en uygun ticari koşullarla ve mükemmel bir hizmet yaklaşımı ile sunmayı hedeflemektedir.

Güncel teknolojileri kullanma hassasiyeti yanısıra, Granitaş, araştırma-geliştirme çalışmalarına da öncelik vermektedir. Başta granit olmak üzere, doğal taş sektörüne yeni teknolojik olanaklar sunmayı temel işleri kapsamında görmektedir. Bu bağlamda, bünyesindeki uzmanlar ve işbirliği yaptığı uzman kuruluşlarla, sürekli "yeni teknolojiler geliştirme" çabası içindedir.

Granitaş'ın hedefi bir Dünya markası ve bir uluslararası şirket olmaktır. Faaliyet alanında, lider konumunda bulunmaktır. Bu hedefe ulaşabilmek için, çalışmalarını yalnız Türkiye'de değil, fakat dünya pazarlarında yürütmektedir. Benimsediği çalışma yöntemleri ile, Türkiye'nin gelişimine gerçek anlamda katkıda bulunmakta ve faaliyette bulunduğu yabancı ülkelerin gereksinimlerini karşılamaktadır.

Granitaş, çalışmalarını, modern yönetim organizasyonu kuralları çerçevesinde ve "takım anlayışı" içinde sürdürmektedir. Kuruluşunun bütün birimlerinde, çalışanların gelişmelerine ve uzmanlaşmalarına önem vermektedir. Bu hususu, eleman seçiminde ve insangücü eğitiminde ön planda tutmaktadır. Çalışanlarına sağlayabileceği optimum maddi ve manevi olanakları temin etmek, ve onların liyakatlarını hakkaniyetle değerlendirmek, Granitaş'ın önde gelen temel prensibidir.

 Granitaş'ın üzerinde hassasiyetle durduğu bir diğer konu, çalışanlarının yanısıra, taşeronları ve ikmal kaynakları gibi ilişkide bulunduğu üçüncü şahıs ve kuruluşlarla, mükemmel bir işbirliği düzeni oluşturmaktır. Bu yaklaşımla, kendi iş anlayışını ve prensiplerini paylaşanlarla çalışmakta ve onlarla sürekli bir "iş ortaklığı" ortamı tesis etmektedir.

Değişim, Granitaş'ın var oluşunu devam ettirmek için vazgeçilemez bulduğu olgudur. Bu yaklaşımla, organizasyonunu, ürünlerini, hizmetlerini, teknolojisini, alt yapısını, insangücünü, finansal kaynaklarını ve çevresi ile ilişkilerini değişimin gereklerine göre geliştirmeye ve güncellemeye dikkat etmektedir. Granitaş, yenilikçi girişimleriyle, hem sektöründeki, hem de sektörü dışındaki kuruluşlara örnek olmayı sürdürecektir.

Vizyonumuz

GRANİTAŞ, ülkemizde entegre doğal granit sanayinde en iyiyi yaratma isteğiyle;

Müşterilerini, kaliteli ve uygun fiyatlı ürün sunarak güven içinde mutlu etmek,

Çalışanlarının memnuniyetini, eğitimini, gelişmesini ve bağlılığını sağlamak,

Bilinçli tedarikçilerden sağlanan kaliteli hammaddeleri ve modern üretim tekniklerini kullanarak,

Memleketimizin ve dünyanın doğal kaynaklarını değerlendirip ülkemize yarar sağlayacak faaliyetlerde bulunarak,

Sektöründe rekabet yaratarak öncülük vasfını sürdürmek, sürekli gelişip büyümek hedeflerine koşar.

Misyonumuz
Suat SarısoyYönetim Kurulu Başkanı

TSE Kalite Belgelerimiz

İletişime Geç